ติดต่อเรา

โครงการประกวดดุษฎีนิพนธ์และวิทยานิพนธ์ดีเด่น ระดับบัณฑิตศึกษา

อีเมล์

something@tyler.com

โทร

053-916140 โทรสาร 053-916141

ที่อยู่

สำนักงานบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
333 หมู่ 1 ตำบลท่าสุด อำเภอเมืองเชียงราย
จังหวัดเชียงราย 57100

Scroll to Top